Aanbesteden en contracteren

Over aanbesteden en contracteren

Inkoop, uitvoering en opschalen naar klimaatneutrale en circulaire infrastructuur, We zijn goed in staat de vragen van vandaag en morgen binnen de regelgeving, en met inachtneming van beleid, te vertalen naar een concreet maatschappelijk te realiseren doel. Zo krijgen visies vorm en worden projecten duurzaam gerealiseerd. Dit alles gericht op een langjarige samenwerking met onze opdrachtgevers. Vroegtijdige betrokkenheid van de markt is nodig om een antwoord te geven de grote transitieopgaves. Wij kunnen u daarbij adviseren.

Alle Diensten

Toekomstbestendige infra

Assets4Mobility adviseert vanuit het mobiliteitsperspectief naar een toekomstbestendige infrastructuur met…

Contractuele vormgeving en inhoudelijke advisering over toekomstbestendige infra tegen de achtergrond van de…

Inkoop, uitvoering en opschalen naar klimaatneutrale en circulaire infrastructuur, We zijn goed in staat de vragen van vandaag…

Wij bieden u de mechanismes en handelingsperspectief om de publieke doelen te realiseren. Dit doen wij vanuit de…

De transities waar we voor gesteld staan vragen om een integrale benadering van infrastructuur. Integraliteit waarbij de…

Voor wie doen we het uiteindelijk? Hoe toekomstbestendig is infrastructuur die niet wordt gebruikt. Met de transities die in…