Assetmanagement

Over assetmanagement

De transities waar we voor gesteld staan vragen om een integrale benadering van infrastructuur. Integraliteit waarbij de ontwikkelopgave en het gebruik van infrastructuur vanuit een breed perspectief worden beschouwd. De principes van assetmanagement waarbij een afweging wordt gemaakt tussen prestaties, kosten en risico’s leiden tot een levensduur bestendige beschouwing van de opgave. Assetmanagement systematiseert de integrale benadering. Deze integraliteit benaderen we vanuit een drietal dimensies:

De geografische omgeving

Daarbij stemmen we ook af met andere thema’s (zoals water, wonen, werken, ondergrond) en plannen/nota’s (Stedelijk investeringsagenda, nota kapitaalgoederen)

De gehele levensduurontwikkeling

Van initiatief, ontwikkeling, realisatie, tot en met gebruik en circulaire sloop.

Samenwerkende partijen en stakeholders

Betrokken partijen worden vroegtijdig in het proces aangehaakt om vanaf de start te bouwen aan gezamenlijke belangen en verantwoordelijkheden. Afstemmen van planningen om de mogelijkheden van koppelpunten te vinden en gezamenlijk te programmeren/plannen bieden hier meerwaarde. Zo ook de integrale benadering vanuit financieel oogpunt door de budgetten te ontzuilen.

Wij maken voor u de afwegingen inzichtelijk en bieden u handelingsperspectief voor nu en in de toekomst.

Alle Diensten

Toekomstbestendige infra

Assets4Mobility adviseert vanuit het mobiliteitsperspectief naar een toekomstbestendige infrastructuur met…

Contractuele vormgeving en inhoudelijke advisering over toekomstbestendige infra tegen de achtergrond van de…

Inkoop, uitvoering en opschalen naar klimaatneutrale en circulaire infrastructuur, We zijn goed in staat de vragen van vandaag…

Wij bieden u de mechanismes en handelingsperspectief om de publieke doelen te realiseren. Dit doen wij vanuit de…

Afstemmen van planningen om de mogelijkheden van koppelpunten te vinden en gezamenlijk te programmeren/plannen…

Voor wie doen we het uiteindelijk? Hoe toekomstbestendig is infrastructuur die niet wordt gebruikt. Met de transities die in…