Contractmanagement

Over contractmanagement

Hoe worden resultaten na de aanbestedingsfase duurzaam gerealiseerd? Wij bieden u de mechanismes en handelingsperspectief om de publieke doelen te realiseren. Dit doen wij vanuit de wetenschap dat omstandigheden veranderen en de oplossing steeds weer afgestemd moet worden op de behoefte. Daarbij wordt de samenwerking tussen partijen als uitgangspunt genomen en borgen we in de afspraken dat belangen tussen partijen blijvend worden opgelijnd.

Alle Diensten

Toekomstbestendige infra

Assets4Mobility adviseert vanuit het mobiliteitsperspectief naar een toekomstbestendige infrastructuur met…

Contractuele vormgeving en inhoudelijke advisering over toekomstbestendige infra tegen de achtergrond van de…

Inkoop, uitvoering en opschalen naar klimaatneutrale en circulaire infrastructuur, We zijn goed in staat de vragen van vandaag…

Wij bieden u de mechanismes en handelingsperspectief om de publieke doelen te realiseren. Dit doen wij vanuit de…

Afstemmen van planningen om de mogelijkheden van koppelpunten te vinden en gezamenlijk te programmeren/plannen…

Voor wie doen we het uiteindelijk? Hoe toekomstbestendig is infrastructuur die niet wordt gebruikt. Met de transities die in…