Over ons

Over Assets4mobility

Assets4mobility adviseert vanuit het mobiliteitsperspectief over toekomstbestendige infrastructuur met in achtneming van de grote transities (Klimaat, Mobiliteit, Circulariteit, Energie en Biodiversiteit). Daarbij zetten we de mens centraal door een focus op waardeontwikkeling vanuit functionaliteit en een aantrekkelijke leefomgeving. Wij kennen niet de toekomst, maar door onze kennis en ervaring kunnen wij kansen benutten en risico’s beheersbaar maken. Wij schakelen snel en leveren kennis, inspiratie en praktische adviezen aan onze opdrachtgevers. Daarbij werken we samen met Goudappel en haar nationale en internationale partners. Hierdoor maken wij deel uit van een uniek netwerk dat ons in staat stelt kennis en kunde op elk deelaspect van mobiliteit in verbinding te brengen met toekomstbestendige en klimaatneutrale infrastructuur.

Onze kernwaarden zijn:

Vernieuwend

Integraal advies over toekomstbestendige infrastructuur.

Betrokken

Schakelen snel, leveren kennis en praktische adviezen.

Verbindend

Netwerk van samenwerkingspartners dat ons in staat stelt mobiliteit te verbinden met toekomstbestendige infrastructuur, waarbij de mens centraal staat.

Missie

Realiseren van de transitie van uw mobiliteits-assets tussen nu en 2050!

Visie

Een toekomstbestendige infrastructuur dient langjarig de gewenste prestaties te leveren en vraagt daarom om een integrale data gedreven benadering van de vervangings- en de ontwikkelopgave met inachtneming van de maatschappelijke opgaven.

Onze experts

Met expertise vanuit een juridisch en civieltechnisch perspectief realiseren we een integrale benadering van uw opgave.

Marc van den Elzen
Krispijn Klein Nagelvoort