Over ons

Over Assets4mobility

Assets4mobility adviseert opdrachtgevers vanuit het mobiliteitsperspectief over toekomstbestendig infrastructuur. We kennen de toekomst niet, maar door de vertaalslag te maken tussen trends, data en inzichten komen we tot duidelijke beslisinformatie en handelingsperspectief. Zo zorgen we ervoor dat kansen benut worden en de risico’s beheersbaar blijven. Ook helpt Assets4mobility hun opdrachtgevers bij het vormgeven van hun eigen ambitie en beleid.

Wij geloven in experimenteren en nieuwe dingen doen. Dit levert verrassende en vernieuwende adviezen op waarbij we de grote transities op het gebied van klimaat, mobiliteit, circulariteit, energie en biodiversiteit betrekken.

Wij schakelen snel en leveren kennis, inspiratie en praktische adviezen aan onze opdrachtgevers. Daarbij werken we samen met Goudappel en haar nationale en internationale partners. Hierdoor maken wij deel uit van een uniek netwerk dat ons in staat stelt kennis en kunde op elk deelaspect van mobiliteit in verbinding te brengen met toekomstbestendige en klimaatneutrale infrastructuur.

Onze kernwaarden zijn:

Vernieuwend

Integraal advies over toekomstbestendige infrastructuur.

Betrokken

Schakelen snel, leveren kennis en praktische adviezen.

Verbindend

Netwerk van samenwerkingspartners dat ons in staat stelt mobiliteit te verbinden met toekomstbestendige infrastructuur, waarbij de mens centraal staat.

Missie

Het realiseren van de transitie van uw mobiliteits-assets tussen nu en 2050!

Visie

Een toekomstbestendige infrastructuur dient langjarig de gewenste prestaties te leveren en vraagt daarom om een integrale data gedreven benadering van de vervangings- en de ontwikkelopgave met inachtneming van de maatschappelijke opgaven.

Onze experts

Onze experts kijken graag samen met jou vooruit. De wereld om ons heen is constant in beweging en daarom gaan wij samen met jou aan de slag om jouw opgave vanuit een juridisch en civieltechnisch perspectief te realiseren.

“Wij zetten transities in beweging!”

Marc van den Elzen
Krispijn Klein Nagelvoort