Privacy statement

Hieronder leest u het privacy statement van Assets4mobility BV.

Assets4mobility BV ziet het als haar verantwoordelijkheid om de privacy te beschermen van iedereen die betrokken is bij onze werkzaamheden, zoals klanten, partners, leveranciers, respondenten, medewerkers, en andere geïnteresseerden. In dit Privacy Statement kunt u lezen op welke manier wij omgaan met persoonsgegevens en op welke wijze u hierover contact kunt opnemen met ons. Het Privacy Statement is opgesteld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018.

Omschrijving bedrijf

Assets4mobility BV levert adviezen, producten en diensten aan klanten op het vakgebied van toekomstbestendige infrastructuur en mobiliteit. Soms maken we daarvoor gebruik van persoonsgegevens.

Andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. Deze kunnen van onze klanten, partners, YouTube et cetera zijn. Ons privacy beleid is alleen van toepassing op de website van Assets4mobility BV. Wanneer u via deze links andere websites bezoekt, dient u ook hun privacy beleid te raadplegen als u volledig op de hoogte wilt zijn van de daar toegepaste privacyregels.

Cookies

Wanneer u de website van Assets4mobility BV bezoekt, wordt er een klein bestand op de harde schijf van uw computer geplaatst. Deze zogenoemde Cookies maken onze websites nuttiger, door informatie over uw voorkeuren op te slaan. Dit maakt het in de toekomst makkelijker voor u om in te loggen, de websites te gebruiken en relevante informatie te vinden. Cookies identificeren een internetgebruiker niet persoonlijk, maar de computer van een gebruiker wordt wel geïdentificeerd.

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar als u dat wilt, kunt u uw browser zo instellen dat voorkomen wordt dat cookies automatisch worden geaccepteerd. Open de ‘help’-sectie van uw browser, waarin de verschillende opties voor het omgaan met cookies worden uitgelegd. Als u cookies uitschakelt, hebt u mogelijk geen toegang tot alle functies op de onze websites.

De website van Assets4mobility BV kan cookies verstrekken voor de volgende doeleinden:

 • Analyse: Wij optimaliseren de websites door de gebruikers te volgen op de website, en hierdoor de gebruikerservaring te verbeteren;
 • Het opslaan van uw eerder ingevulde formulieren. Dit om tijd te besparen bij het invullen van nieuwe formulieren;
 • Het laten zien van onze advertenties wanneer u andere websites bezoekt.

Doel en gebruik van persoonsgegevens

Assets4mobility BV kan persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken:

Voor eigen gebruik:

 • Informatie die u ons verstrekt met het oog op het verwerken van een zakelijke transactie;
 • Informatie die u ons verstrekt via contactformulieren of externe downloads zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres en bedrijf, om informatie over onze software of services op te vragen;
 • Waar toegestaan, kan Assets4mobility BV informatie verzamelen over bepaalde personen en bedrijven, verkregen door andere partijen. Dit helpt ons om onze administratie up-to-date te houden, uit te breiden en te analyseren. Maar ook om nieuwe klanten te identificeren en producten en diensten aan te bieden die voor u van belang kunnen zijn;
 • Waar toegestaan, kan Assets4mobility BV persoonsgegevens verzamelen en/of verwerken in het kader van een onderzoek ten behoeve van een product of dienst.

In opdracht van een klant:

Assets4mobility BV kan persoonsgegevens verzamelen en/of verwerken in het kader van een onderzoek ten behoeve van advies, een product of een dienst. In deze gevallen is er altijd sprake van een verwerkersovereenkomst Assets4mobility BV sluit met een opdrachtgever. Assets4mobility BV is dan de Verwerker in de zin van de AVG 2018 en de opdrachtgever is Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG 2018.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit Privacy Statement tenzij u daar vooraf uw toestemming voor heeft gegeven.

Wel kunnen wij uw persoonsgegevens door een derde partij laten verwerken. In dat geval sluiten we altijd een (sub)verwerkersovereenkomst met deze partij. In zo’n overeenkomst wordt de derde partij altijd verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Rechten van de persoon

Als uw persoonsgegevens zijn opgenomen in onze bestanden, heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage. Op uw verzoek geven wij inzage in de persoonsgegevens die we van u hebben verzameld;
 • Recht op rectificatie. Op uw verzoek rectificeren wij uw persoonsgegevens;
 • Recht op indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • Recht op overdracht. Op uw verzoek dragen we uw persoonsgegevens over naar een andere organisatie;
 • Recht op stoppen van gebruik. Op uw verzoek verwijderen we uw persoonsgegevens uit onze systemen.

Beveiliging en periode van opslag

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, blijft veilig en vertrouwelijk. We zullen uw informatie niet delen met derden, met uitzondering van specifieke verwerkingen waarvoor we specifieke (sub)verwerkersovereenkomsten sluiten.

We kunnen uw persoonlijke informatie en/of gebruikersinformatie vrijgeven als wij daartoe worden gesommeerd door politie of justitie.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Na afloop daarvan vernietigen we de gegevens.

Updates voor beleid

Assets4mobility BV kan dit Privacy Statement bijwerken door een nieuwe versie op deze website te plaatsen. Voor de meest recente versie van ons beleid bezoekt u onze website.

Contact

Als u contact wilt opnemen met Assets4mobility BV over een aspect van ons privacy beleid, gebruikt u onderstaande gegevens:

Assets4mobility BV
Heirust 9
5242 JJ Rosmalen

info@assets4mobility.nl

Versie: november 2022