Onze projecten

Recente projecten

Warmte-/koude voorziening voor een energieneutraal Strandeiland

Vervoerregio Amsterdam en GVB

Benchmark beschikbaarheid Amsterdamse metromaterieel

Gemeente Amsterdam

Assetmanagement Noord/ZuidLijn

Gemeente Amsterdam

Ondergronds afvaltransport systeem

Samenwerkende overheden

Scale up data-aggregatie, voorspellen en gedragsbeïnvloeding bezoekersstromen (hotspots)

Vervoerregio Amsterdam

Governance van de openbaar vervoer concessie Amsterdam

Rijkswaterstaat WVL

Rekentool Zwaarteblik: inzicht in de effecten en gevoeligheid van toenemend (zwaar) vrachtverkeer

Gemeente Zwolle

Toekomstbestendige infra in woonwijken Zwolle

Gemeente Rotterdam

Integrale kostenbepaling openbaar vervoer

Regio Twente

Slim infrabeheer Twente

Provincie Noord-Brabant

Verkenning toekomst dynamische reis- en informatiesystemen (DRIS)