Stakeholdermanagement

Over stakeholdermanagement

Voor wie doen we het uiteindelijk? Hoe toekomstbestendig is infrastructuur die niet wordt gebruikt. Met de transities die in sneltreinvaart op ons af komen is het belangrijker dan ooit om de mens centraal te zetten. Hierbij stellen wij ons niet enkel de vraag naar nut en noodzaak, maar vragen we ons ook af of een asset nog iets toevoegt aan de brede welvaart van onze samenleving. Dit is wat ons betreft een actueel thema dat vraagt om robuust stakeholdermanagement.

Alle Diensten

Toekomstbestendige infra

Assets4Mobility adviseert vanuit het mobiliteitsperspectief naar een toekomstbestendige infrastructuur met…

Contractuele vormgeving en inhoudelijke advisering over toekomstbestendige infra tegen de achtergrond van de…

Inkoop, uitvoering en opschalen naar klimaatneutrale en circulaire infrastructuur, We zijn goed in staat de vragen van vandaag…

Wij bieden u de mechanismes en handelingsperspectief om de publieke doelen te realiseren. Dit doen wij vanuit de…

Afstemmen van planningen om de mogelijkheden van koppelpunten te vinden en gezamenlijk te programmeren/plannen…

Voor wie doen we het uiteindelijk? Hoe toekomstbestendig is infrastructuur die niet wordt gebruikt. Met de transities die in…