Expertise

Mobiliteit

Voor de mobiliteit in Nederland is het belangrijk de bestaande infrastructuur in stand te houden en tegelijkertijd na te denken over een toekomstbestendige infrastructuur. Veel kunstwerken zijn niet meer geschikt voor hun huidige functie en moeten de komende jaren worden aangepakt. De vervangings- en renovatieopgave is groot. Om deze opgave te realiseren is innovatie en opschaling nodig. Momenteel is er veel behoefte aan het realiseren van de gewenste versnelling.

Daarnaast moet de infrastructuur van de toekomst geschikt zijn voor nieuwe vormen van (deel) mobiliteit. Dit loopt uiteen van de inrichting ruimte voor voetgangers, inrichting van snelfietspaden, de opkomst van autonoom rijdende voertuigen en de impact van elektrisch vervoer en hubs tot de effecten van nieuwe technologieën op verkeersregelsystemen en MAAS.

De volgende mobiliteitsassets zijn onderdeel van onze scope; wegen, kunstwerken, railinfrastructuur, DVM-infrastructuur (waaronder VRI’s, DRIPS, MTM etc.), tolsystemen, bus-, tram- en treinstations, rijdend materieel als trein, tram en bus, parkeergarages, parkeersystemen en de ondergrondse infra.

Energietransitie

De energietransitie is een enorme opgave waarbij veel partijen betrokken zijn. Op strategisch niveau is er behoefte aan handvatten om deze transitie vorm te geven en bijvoorbeeld ketensamenwerking te stimuleren en eerder gebruik te maken van kennis van marktpartijen. De ‘lessons learned” en de opgedane kennis moet worden gedeeld, zodat er een goede visie kan worden ontwikkeld en er een versnelling plaats kan vinden. Op tactisch niveau is er onder andere behoefte aan eenduidige normen en richtlijnen, het verbeteren van kengetallen van de Regionale Energie Strategie (RES) en het vertalen van de RES naar ontwerpkeuzes. De energietransitie heeft daarnaast een grote impact op de ondergrond: onvoldoende toekomst bestendige beschikbare capaciteit en een beperkt beschikbare ruimte is beperkt.

Data & digitalisering

Datagedreven assetmanagement leidt tot betere keuzes voor de instandhouding van infrastructuur. Hiertoe analyseren we eerst de toegevoegde waarde van de prestatie bepalende data.

Hiermee krijgen we zicht op actuele toestand. Deze combineren we met bestaande data en analyseren de samenhang. Dit is een uitstekend middel dat dient als signalering van mogelijke interventie. De opstap naar voorspellende trends en onderhoud.

De combinatie van kennis van data én van infrastructuur is hierbij cruciaal.